RupeeSend

नेपालको लागि पैसा पठाउने सर्बोतम उपाय।

माथी प्रयोग गर्ने तरिका

प्रयोग गर्ने तरिका

RupeeSend शाखा र एजेन्टहरू
 
RupeeSend शाखा सूचना !
कार्यालय समय
नेपाली.जापानिज
RupeeSend कष्टुमर केन्द्र
03-3359-0071
080-4850-0071
कार्यालय समय 9:00~19:00
नेपाली.जापानिज
नेपालको स्थानीय सम्पर्क ठेगाना
+977-1-425-5500
+977-1-425-5003
सधै(बिदा नभएको)
नेपाली.अंग्रेजी
Usage
RupeeSend शाखा र एजेन्टहरू
 
RupeeSend शाखा सूचना !
कार्यालय समय
नेपाली.जापानिज
RupeeSend कष्टुमर केन्द्र
03-3359-0071
080-4850-0071
कार्यालय समय  9:00~19:00
नेपाली.जापानिज
नेपालको स्थानीय सम्पर्क ठेगाना
+977-1-425-5500
+977-1-425-5003
सधै(बिदा नभएको)
नेपाली.अंग्रेजी