RupeeSend

नेपालको लागि पैसा पठाउने सर्बोतम उपाय।

माथी प्रयोग बिधि सदस्य दर्ता

सदस्य दर्ता

सदस्य दर्ताको लागि तलको ४ ओटा तरिका अपनाउनु होस।

  • Webबाट सदस्य दर्तर्ने Webから会員登録
  • FAX बाट पठाएर गर्ने FAXで申込書を送付
  • हुलाकबाट पठाउने 郵送で申込書を送付
  • काउन्टरमा दर्ता गर्ने 窓口で申込
TOKYO
  • C-SQUARE HEAD OFFICE
  •  2F SHINJUKU UCHINO BLDG.II,1-36-7 SHINJUKU,SHINJUKU-KU,TOKYO JAPAN POST NO:-160-0022
  •  03-3359-0071