RupeeSend

नेपालको लागि पैसा पठाउने सर्बोतम उपाय।

माथीकार्यालय खोल्ने दिन:समयको जानकारी

कार्यालय खोल्ने दिन:समयको जानकारी

2023.01
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1~3日 年末年始休業
9日 成人の日
15日Maghe Shangkrant
18日Sonam Lhosar
30日 Martyrs Day
2023.02
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
11日 建国記念の日
23日Maha Shivaratri
24日Ghyalpo Lhosar
24日 天皇誕生日
2023.03
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
6日Mahashivaratri
8日International Women's day
21日 春分の日
2023.04
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
14日Nepali New Year
29日昭和の日
2023.05
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1日Labour day
3日憲法記念日
4日みどりの日
5日こどもの日
5日Buddha Jayanti, Urvyauli Parba
29日Republic day
2023.06
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2023.07
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
17日海の日
2023.08
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
11日山の日
31日Raksya bandan,Gaijatra
2023.09
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
6日Shreekrishna janmaastami
20日Sambhidhan Diwas
18日敬老の日
23日秋分の日
2023.10
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
9日スポーツの日
15日Ghatasthapana
21日Fulpati
22日Mahaasthami
23日Mahanawami
24日Vijaya Dashami
25日Ekadasi
26日Duwadashi
2023.11
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
3日 文化の日
12日Laxmi Puja
13日Gai Puja
14日Gobardhan Puja/Mha Puja
15日Bhai Tika
16日Tihar Bida
19日Chat Parba
23日 勤労感謝の日
2023.12
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
25日Christmas Day
26日Udauli parba/Yomari Purnima
31日Tamu Loshar
  • सेवा प्रयोग गर्न समय
  • काउन्टर
  • 9:00~19:00 (*1)
  • वेबसाइटको प्रयोग :24घण्टा、365दिन (*2)

*1 बिदाको दिन:सनिबार,आइतबारर सहकारी बिदा साथै १२ महिनाको ३१ र १ महिनाको १ बाट ३ गते सम्म।

*2 मर्मतका लागि,प्रयोग गर्न सक्ने समय भएता पनि प्रयोग गर्न नसक्ने सम्भावना हुन सक्छ।