RupeeSend

नेपालको लागि पैसा पठाउने सर्बोतम उपाय।

माथी बैंक खातामा भुक्तानि सम्भव भएको वित्तीय संस्थाहरूको सूची

बैंक खातामा भुक्तानि सम्भव भएको वित्तीय संस्थाहरूको सूची

受け取りに関するお問い合わせ
  • +977-1-425-5500
  • +977-1-425-5003

रेमिटान्स सम्भव वित्तीय संस्थाहरूAvailable banks

BANK OF KATHMANDU LIMITED
NMB BANK LTD
ACE DEVELOPMENT BANK LIMITED
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD
CENTURY COMMERCIAL BANK LIMITED
CITIZENS BANK INTERNATIONAL LIMITED
CIVIL BANK LIMITED
CLEAN ENERGY DEVELOPMENT BANKLIMITED
EVEREST BANK LTD.
GLOBAL IME BANK LIMITED
GRAND BANK NEPAL LIMITED
HIMALAYAN BANK LTD.
JANATA BANK NEPAL LIMITED
KASTHAMANDAP DEVELOPMENT BANK LTD
KIST BANK LIMITED
KUMARI BANK LTD
LAXMI BANK LIMITED
LUMBINI BANK LIMITED
MACHHAPUCHCHHRE BANK LIMITED
MACHHAPUCHCHHRE BANK LIMITED
NABIL BANK LIMITED
NEPAL BANGLADESH BANK LIMITED
NEPAL BANK LIMITED
NEPAL CREDIT AND COMMERCE BANK LTD.
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
NEPAL RASTRA BANK
NEPAL SBI BANK LTD., KATHMAND
NIC ASIA BANK LIMITED
PRABHU BIKAS BANK LTD
PRIME COMMERCIAL BANK LTD
RASTRIYA BANIJYA BANK
SANIMA BANK LIMITED
SIDDHARTHA BANK LIMITED
STANDARD CHARTERED BANK NEPAL LIMITED
SUNRISE BANK LIMITED
TOURISM DEVELOPMENT BANK LTD.

आवश्यक समयAverage time

30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र
30मिनेट ~1दिन भित्र

प्राप्त गर्ने मुद्राCurrency

NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR
NPR