पुँजी स्थानान्तरण ब्यबसायी (Kanto Local Finance Bureau No.00018) 
RupeeSend

गैर-सदस्य रेमिटान्स आवेदनको प्रवाह

STEP 1

रेमिटान्स आबेदन जानकारी भर्नुहोस

रेमिटान्स आबेदन फारममा ग्राहकको जानकारी,रेमिटान्स गन्तब्यको बैंक खाताको जानकारी आदि आबस्यक ठाउँहरु भर्नुहोस।

STEP 2

व्यक्तिगत परिचय पत्र पठाउने

व्यक्तिगत परिचय पत्र इमेल,FAX आदि कुनै एक बिधिबाट कम्पनिसम्म पठाउनुहोस।


STEP 3

रेमिटान्स रकमको भुक्तानी

रेमिटान्स रकम,शुल्क सबै समेटेर बैंकको काउन्टर,ATM,अथवा इन्टरनेट बैंक आदि प्रबिधिबाट भुक्तानी गर्नुहोस।


FINISH

रेमिटान्स समापन

रेमिटान्स समापन भएपछी मेलबाट सुचित गराउनेछौ।ग्राहक आफ्नो पेजबाट पनि रेमिटान्स प्रबिधि हेर्न सक्नुहुन्छ।


 

यो पेज बन्द गर्ने